Με δεκαετή εμπειρία και παρουσία στο χώρο της μετάφρασης

index

Το μεταφραστικό κέντρο Ερμηνεύειν είναι καταξιωμένο στη μεταφραστική αγορά  λόγω της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, της αξιοπιστίας και της αυστηρής επαγγελματικής συνέπειας, που υπηρετεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια.
Με εξειδικευμένους , πλήρως καταρτισμένους  και έμπειρους  εξωτερικούς συνεργάτες, με δεκαετή πείρα στις μεταφραστικές υπηρεσίες, το Ερμηνεύειν αποτελεί σήμερα την ασφαλέστερη λύση για πολλές εταιρείες και ευρύτερα, για πολλές δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, οικονομικά και μορφωτικά ιδρύματα, εκδοτικούς οργανισμούς, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ.
Κύρια υπηρεσία του κέντρου είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου και η διερμηνεία στις ειδικότητες της  νομικής, οικονομικής, τεχνικής , ιατρικής και λογοτεχνικής μετάφρασης  χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Πού υπερέχουμε:
  •  Ποιότητα στις υπηρεσίες: Το μεταφραστικό γραφείο Ερμηνεύειν εφαρμόζει διεθνή μεταφραστικά πρότυπα ποιότητας και αυστηρά κριτήρια στην οργάνωση του μεταφραστικού έργου.
  •  Τήρηση των προθεσμιών: Θα σας παραδώσουμε  στην υποσχόμενη ώρα και μέρα τη μετάφραση, ακέραια χωρίς παραλείψεις και αμφισημίες, χωρίς αδιασάφητα σημεία. Δεν επαναδιαπραγματευόμαστε την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου.
  •  Άμεση και φιλική ανταπόκριση: Το Ερμηνεύειν σάς υποβάλει άμεσα τις οικονομικές προσφορές που ζητάτε, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προτείνει λύσεις και θέτει στην υπηρεσία σας την πλούσια μεταφραστική και επαγγελματική τεχνογνωσία του.
  •  Ευελιξία: Το Ερμηνεύειν μπορεί να προσαρμόσει το ύφος των μεταφράσεών της ύστερα από αίτημά σας, εφόσον αυτό δεν βλάπτει την πιστότητα και την ποιότητα της μετάφρασης.
  •  Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας: Το Ερμηνεύειν παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης με βάση τους κανόνες της μεταφραστικής τέχνης, τη δεοντολογία και την ηθική που διέπει το αντικείμενο. Κατά συνέπεια, αρνείται να μεταφράσει ασαφή κείμενα, ατελή, ή προβληματικά.
  •  Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου: Το μεταφραστικό κέντρο Ερμηνεύειν αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση του κατά τη διάρκεια της μετάφρασης είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί ως εμπιστευτικές και να μην τις εκθέτει ενώπιον τρίτων.

Τέλος, το Ερμηνεύειν δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση να εκτελέσει, επειδή δεν διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία, τους πόρους ή τους κατάλληλους μεταφραστές. Δεν αναλαμβάνει έργα όταν τα χρονικά περιθώρια δεν του το επιτρέπουν. Γιατί οι δουλειές που αναλαμβάνει θέλει να είναι άριστης ποιότητας…